תכנית Nitzanim BootCamp

תכנית Nitzanim BootCamp שמה לה כיעד להגדיל משמעותית את היקף המשרתים בתפקידי ליבה טכנולוגיים ביחידות התוכנה והסייבר בצה"ל – גברים מקרב הפריפריה החברתית והגאוגרפית ונשים מכל הארץ.
התוכנית פותחה ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם בסמח, בית הספר הצה"לי למקצועות התוכנה וההגנה בסייבר.

כל בוגרי התכנית משובצים באשכול מקצועות המחשב, כאשר למעלה מ 70% מהם משובצים במקצועות הליבה בטכנולוגיים.

למי מיועדת ההכשרה?

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

בוגרות י"ב מכל הארץ ובוגרי י"ב מהפריפריה החברתית והגאוגרפית, שעברו את מיוני בסמח בהצלחה, אך לא עמדו ברף הנדרש לשיבוץ במקצועות הליבתיים ביותר.
עובדה זו מצביעה מחד על יכולותיהן הגבוהות, ומאידך על הצורך לשדרג את הכלים והמיומנויות העומדים לרשותן, כדי לקדם הצלחה בתפקידים בחוד החנית הטכנולוגי.

מי אחראי לאיתור ולזימונים להכשרה?

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

האיתור לתכנית מבוצע על-ידי בסמח-אלפא בלבד.

מתכונת ההכשרה

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

> הלמידה במסגרת קורס קדם צבאי במעמד שוחרות
> ההכשרה אינה נמנית על שירות החובה (היא תוספתית למשך שירות החובה המחויב על פי חוק)
> זכאים לשכר שוחר, מימון נסיעות בתחבורה ציבורית וארוחת צהריים (לא לובשים מדים במהלך ההכשרה)
> במקרים חריגים תתאפשר לינה (לרבות ארוחות בוקר וערב)

היקף ההכשרה

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

> מיקוד בלמידה – חמישה ימים בשבוע, 9 שעות ביום
> מסלול מקוצר (3 שבועות) – מיועד לבעלי רקע משמעותי בתוכנה – 5/10 יח"ל בתיכון או תוכניות מצוינות איכותיות.
> מסלול מורחב (5 שבועות) – מיועד לחסרי רקע בתוכנה.

מהו הדגש בהכשרה?

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

למידה במתכונת של Bootcamp, אינטנסיבית, ממוקדת ותכליתית.
בהכשרה ניתן דגש לתחושת מסוגלות וביטחון עצמי לצד הטמעת כלים ומיומנויות טכנולוגיות (פתרון בעיות בצורה לוגית, עבודת צוות, לומדת עצמאית) באמצעות תוכנית לימודים מבוססת פרויקטים והתנסויות (PBL), אשר כוללת 'טעימות' ממספר עולמות תוכן טכנולוגיים (תכנות, סייבר, DEVOPS).

מי אחראי לשיבוץ הסופי?

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

השיבוץ הסופי ניתן על-ידי מיטב בלבד, בהתאם להמלצה של בסמח-אלפא ושל תכנית Nitzanim BootCamp.

מתכונת הלימודים

שעות הלימוד:
ימים א' – ה' 08:30 – 17:30

מיקום:
באר שבע + למידה מרחוק (למידה היברידית)

מנחים:
מדריכים מנוסים מהתעשיה

תקופת הלימודים:
23/10/2022
עד 09/03/2023

תכנית Nitzanim Women Tech

תוכנית Women Tech שמה לה למטרה להגדיל משמעותית את מספר הנשים הצעירות – בדגש על נשים מהפריפריה החברתית – שמשרתות בתפקידי ליבה טכנולוגיים בכל יחידות התוכנה והסייבר בצה"ל. התוכנית היא חלק מתכנית "ניצנים", פעילות בשותפות צה"ל ואגף התקשוב, שנועדה להגדיל את ייצוג הפריפריה ביחידות הטכנולוגיות.

הצטרפו אלינו היום ועזרו לנו לשלב נשים צעירות מהפריפריה בצה"ל ובאומת ההייטק הישראלית!

מטרת התוכנית

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

מטרת התוכנית היא לא רק להגדיל את מספר הנשים מהפריפריה החברתית שמשתלבות בתפקידים שהולמים את כישוריהן וחלומותיהן היחידות הטכנולוגיות בצה"ל, אלא גם לוודא שהן יצליחו בתפקידיהן וישרתו שירות מלא ומשמעותי שיקדם אותן אישית ואת צה"ל, תעשיית ההייטק המקומית והמשק הישראלי.

משתתפי התוכנית

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

בשנת תשפ"ג ישתתפו בתוכנית, כ-140 נשים צעירות והיא תפעל בשני מסלולים:
מסלול מקוצר (3 שבועות) – מיועד למשתתפות בעלות רקע משמעותי בתוכנה – 5/10 יח"ל בתיכון רו תוכניות מצוינות, ובראשן תוכנית "ניצנים" שמפעילה העמותה.
מסלול מורחב (5 שבועות) – מיועד למשתתפות ללא רקע בתוכנה.

המסלולים

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

שני המסלולים שמים דגש לתחושת מסוגלות וביטחון עצמי לצד הטמעת כלים ומיומנויות טכנולוגיות (פתרון בעיות בצורה לוגית, עבודת צוות, לומדת עצמאית) בקרב הצעירות באמצעות תוכנית לימודים חדשנית מבוססת-פרויקטים (PBL) והתנסויות Hands-On, "טעימות" ממספר עולמות תוכן טכנולוגיים (תכנות, סייבר, DEVOPS) והערכה מקדמת. עם גיוסן לצה"ל, ממשיכות בוגרות התוכנית ללימודי תוכנה וסייבר בבסמ"ח ומשם מופנות ליחידות הטכנולוגיות השונות.

משורת הקוד הראשונה ועד השמה בחברת הייטק – איתכם לאורך כל הדרך!

איתור

מאי-יוני

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

זיהוי משתחררים
בעלי פוטנציאל גבוה
להיות אנשי DevOps

מיון

יוני-ספטמבר

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

אין צורך ללמוד למיונים! זיהוי פוטנציאל על-בסיס יכולות קוגניטיביות, לוגיקה, אלגוריתמיקה בסיסית ואנגלית

הכשרה

23.10.24

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

הכשרה מקיפה, ברמה גבוהה, בדגש על מיומנויות ויכולת מעשית. בהיקף של 800 שעות לאורך 5 חודשי הכשרה

הגעה ליעד

09.03.24

עברו עם העכבר ולמדו על כל תחום!

ראיונות אישיים
וחתימת חוזה העסקה
במקום העבודה החדש