מניצנים ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל

תכנית ניצנים פותחה על ידי תוכניתנים ואנשי פיתוח למידה טכנולוגית- יוצאי בית הספר למקצועות המחשב בצה"ל, המכשיר את אנשי התוכנה והסייבר לכלל היחידות הטכנולוגיות בצה"ל כיום. בניית הכשרה בשיתוף עם גוף הקצה הצה"לי, מעניקה ללומדים את הכלים, המיומנויות והידע הנדרשים על מנת לצלוח את מבחני המיון המקצועיים ואת תהליך המיון, בדרך לקבלה לקורסים הטכנולוגיים המתקדמים של 8200 , אגף התקשוב וההגנה בסייבר והעתודה, ואת היכולת להצטיין בקורסים עצמם.

היחודיות של ניצנים היא טמונה בשותפות העומק עם צה"ל להכשרה והשמה מעשית:
50% מבוגרי התכנית מגיעים למקצועות האיתור הטכנולוגיים והעתודה בצה"ל!

על השגים אלה קיבלה התוכנית את פרס הרמטכ"ל.

בשני מסלולים עיקריים

מסלול העתודה הטכנולוגית